onsdag 12 maj 2010

Superstaten inte nödvändig

Ett argument för EU är om vi tog bort EU, så skulle vi bli tvugna att rulla tillbaks t ex tullfriheten mellan EU-länder, eller den fria rörligheten. Vi skulle återgå till att bli små sura merkantilistiska slutna pytteländer.

Det är inte sant. Varje land kan självmant besluta om tullfrihet och fri rörlighet för människor, varor och kapital. Det är inte speciellt svårt, och under betydligt framgångsrika perioder av västerlandets historia var det precis det vi gjorde: tillät människor att resa, arbeta och handla fritt.

Dessutom skulle vi då slippa de murar som EU i sin tur reser mot t ex människor i Afrika. Även om vi har fri rörlighet inom EU, så hindrar vi aktivt människor från Afrika att resa, bo, arbeta och handla med oss.

Men om fri rörlighet inom EU är en så bra och viktig idé, varför är fri rörlighet mellan Afrika och EU en så dålig och farlig idé?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar