fredag 6 november 2009

Graviditet, Försäkringskassan och förvirring

Att rättslig prövning betyder domstol har Alliansen åtminstone förstått när det gäller möjligheten för den enskilde att ställa en myndighet till svars.

Nu senast var det fyra gravida kvinnor som fick rätt mot Försäkringskassan. De blev sjuka i samband med havandeskapet, men nekades sjukpenning.

Detta fick kommunalrådet i Umeå, Lennart Holmlund, att triumfatoriskt utropa att regeringen minsann fått på pälsen, eftersom det är regeringen som ytterst är ansvarig för Försäkringskassan. "Regeringen dömd för diskriminering" heter inlägget.

Vad Holmlund lite snyggt glömmer att meddela sina läsare är att de aktuella fallen, där FK avslagit kvinnornas sjukskrivning, inträffade mellan februari och augusti 2006. Så om det är regeringens fel att FK beter sig som den gör, så är det rimligen den (S)-regering som satt och bestämde där och då.

Det lustiga eller obehagliga är att Lennart Holmlund vidhåller att det är den nuvarande regeringens fel: "Regeringen är fortfarande dömd för diskriminering då det är de som styr sedan valet".

Vad han i detta inlägg glömmer nämna är vad den nuvarande regeringen (och riksdagsmajoriteten) har gjort för att stävja den typen av myndighetsmissbruk som FK ägnat sig åt. Nämligen infört en ny diskrimineringslag (SFS 2008:567, 4 kap). Och i sammanhanget inrättat en Diskrimineringsombudsman, DO.

Och vem är det som drivit målet mot FK, och fått rätt? Jo, DO.

Alltså, sanningen är att varken (S) eller Alliansen är ansvariga för FK:s felaktiga beslut från våren 2006. Däremot är (S) ansvarig för den diskrimineringslag från 2003 som FK döms för brott emot: (2003:307). Och Alliansen är ansvarig för den skärpning av tillsynen som skett, som gjort det lättare för enskilda människor att få rätt emot myndigheterna.

Det i grund och botten sjuka är naturligtvis att vi har majoriteten av våra inkomstbortfallsförsäkringar samlade i en myndighet istället för i flera försäkringsbolag. Klart som 17 att en monopolmyndighet inte är speciellt intresserad av att enskilda ska få rätt emot dem.
UPPDATERING: Jag ser att Holmlund i ett annat inlägg slår fast: "Jag blir aldrig drogliberal". Nä, det verkar inte som om det behövs...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar