söndag 7 juni 2009

Men varför nationalisera oljeindustrin?

Hugo Chavez är igång igen. Det sista av den Venezulanska oljeindustrin ska nationalieras.

Om jag kunde begripa varför. Alltså, det räcker liksom inte med att äga en industri för att skörda vinsterna av den. Man måste först sköta den så att den ger några vinster.

Och även om man sköter den så att den ger vinster, så bör man inte äga den om någon annan kan sköta den så att den ger ännu högre vinster. När man tar över en industri, så tar man samtidigt på sig ansvaret att sköta den bättre än någon annan.

Det verkar lite jobbigt. Särskilt som oljeproduktion är ganska svårt och bäst sköts av specialister.

Varför kan han inte istället göra som vanliga politiker och ta ut koncessionsavgift av företaget, och bolagsskatt, och glädjas över att företaget anställer medborgarna (=skattebetalarna), och skapar jobb i andra sektorer som transportsektorn, IT-sektorn och så vidare?

Skulle inte det vara lite lättare? Och i slutändan gett mer välstånd åt både Chavez själv och Venezuelas folk?

(Och jag tänker på alla de sorgliga exempel som finns i världen, Zimbabwe och Tanzania t ex, där blomstrande produktion tagits över, men misskötts, och därför inte varit till någon glädje för folket.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar