söndag 14 juni 2009

Christer Sanne rör till det

Ännu en artikel som blandar bort korten när det gäller tillväxt och konsumtion.

Det är sent, jag ska gå och lägga mig, men vi tar det lite kortfattat:

För det första så innebär inte minskad tillväxt att vi använder mindre resurser. Tvärtom. Tillväxt är när vi använder befintliga resurser mer effektivt. Tillväxt, dvs det som i artikeln kallas "ökad konsumtion", är alltså att få ut mer av mindre. Inte att ödelägga mer.

Detta illustreras väl av det faktum att det kräver betydligt mindre energi för en modern västerlänning att få en köttbulle i magen än vad det tar för en människa på stenåldersnivå. Primitivt jakt, fiske, djurhållning, jordbruk, insamling, eldning osv släpper ut en massa skit och använder en massa resurser.

Så en återgång till lägre tekniknivåer innebär en återgång till ett mer miljöovänligt sätt att leva. Modern teknik är miljösmart, äldre teknik är smutsig. Modern teknik använder energi effektivt, äldre teknik använder den ineffektivt.

För det andra så är artikelns önskan om att å ena sidan producera på en hög teknisk nivå (år 2040) samtidigt som man konsumerar på en "lägre nivå" (1980) helförvirrad. Du kan inte separera "konsumtion" och "produktion" på det sättet. Produktionsmedlen (som alltså skulle hålla 2040 års nivå) är samtidigt konsumtionsartiklar. De följs åt.

Lösningen på både miljö- och fattigdomsproblemen är istället att de fattiga regionerna av jordklotet börjar använda modern teknik. Modern teknik är renare och mindre resurskrävande. Christer Strannes tes om att denna nivå skulle innebära en ekologisk katastrof stämmer inte. Västerlandets levnadssätt är det hållbara. De fattiga ländernas levnadssätt är det inte.

Det som gör att äldre tiders teknik framstår som bättre är att dess ineffektivitet gör att färre personer kan fås att överleva med den. I vår vardag lever vi inte lyxigare idag än för trettio år sedan. Det vi har, det vi lägger våra resurser på, är en vansinnigt mycket bättre sjukvård. Vi överlever i mycket högre grad, i synnerhet när vi föds eller när vi föder. Vem av dina vänner eller barn skulle du önska inte ha fötts?

(Fast det kanske mer handlar om att försäljningen av Strannes bok viker och att han känner att han behöver skapa lite spinn?)

6 kommentarer:

 1. Jisses, den enda som är förvirrad och därmed inte ens ser några kort att blanda bort är du.

  Det är ju ett faktum att vi inte bara släpper ut mer skit (koldioxid) i luften utan också gör av mer många gånger mer med energi än de "stenålders"människor i Syd som vill ha det lika bra som oss.

  Christer baserar sig på vetenskapliga fakta (som givetvis inte får rum i en artikel som publiceras i en dagstidning). Vad grundar du dig på? Lite referenser av klass vill jag nog ha...

  SvaraRadera
 2. För det första är inte koldioxid skit. Det är växternas livsluft. Men det är en helt annan debatt.

  För det andra: samtidigt som det är sant att Nord konsumerar mer energi än Syd, så är det ju för att Nord PRODUCERAR mer energi än Syd.

  Eftersom för det tredje: du missar själva grundpoängen: Ett modernt samhälle är mer energieffektivt än ett primitivt. Det åtgår mindre resurser att stoppa en köttbulle i magen på dig än på en människa på stenåldersnivå.

  Ja, vi i Nord använder i absoluta tal mer energi. För att vi kan. Vi använder nämligen energin till att stoppa mat i magen på oss, vi forskar fram vaccin, vi har inte 70%-ig spädbarnsdödlighet eller 20%-ig graviditetsdödlighet.

  Vi använder kort sagt mycket energi eftersom vi är duktiga på att producera den och på att ta till vara den, för vår överlevnads skull.

  Det kan jag naturligtvis belägga, men jag tror inte du invänder. Hör av dig i så fall.

  Om man det ena året använder 2 resursenheter för att skapa 2 produktionsenheter, och det andra året använder 2 resursenheter för att skapa 3 produktionsenheter, så har man tillväxt.

  Att motsätta sig tillväxt är att motsätta sig just denna effektivare resursanvändning.

  Sedan har du ju helt rätt i att vi ändå använder mycket resurser. Men det är ju resurser som vi använder för att hålla oss mätta och friska och inte dö när vi är små eller gravida.

  Men då är det ju användandet av själva resursMÄNGDEN man borde argumentera emot, genom att precisera vad av detta (mat, friskhet. överlevnad) vi bör ta bort och för vilka grupper det bör tas bort.

  Att kritisera själva det faktum att vi i ett modernt land är EFFEKTIVARE på att använda resurserna, det skjuter förbi målet och det är det jag kritiserar.

  SvaraRadera
 3. Fredrik Lundqvist13 juli 2009 06:11

  Jag tror att det är få som motsätter sig tillväxt, men begreppet används oerhört slarvigt. Vad alla rimligtvis vill ha är hållbar tillväxt, men vi har inte hållbar tillväxt idag EFTERSOM den ABSOLUTA mängden av insatsvaror för att åstadkomma tillväxt ökar hela tiden(beronde på att relativa flödesmåttet BNP, som används som tillväxtmått, leder till exponentiell tillväxt). Då spelar det ingen roll att vi blivit effektivare. Exempel: vad hjälper det att vi har dubbelt så hög uppvärmningseffektivitet/m2 när vi bor på allt större boyta? Blir vi friskare av det? Lever vi längre? Knappast, men vi gör det för at vi KAN, precis som du säger ovan. Detta för att vi KAN är den största orättvisan av alla anser jag. Speciellt när vi vet hur andra delar av världen har det. Då sitter folk som du och slår sig för bröstet med att vi är så duktiga i Nord. Har du funderat på hur förutsättnignarna för vår duktighet skapades? Där snackar vi orättvisa av historiska proportioner som är omöjliga att gottgöra men som borde få oss att känna ödmjukhet inför våra medmännsikors situation idag(makabra i sammanhanget är att vi idag har en ekonomisk imperialismsom suger ut länderna i tredje världen UTAN att ge de ökningar i välstånd som deras naturtillgångar borde kunna ge). Det blir ju inte bättre av att deras situation försämras(ex som ett resultat av klimatförändringen som Nord bidragit till med omfattande växthusgasutsläpp)till följd av att vi KAN(konsumera, producera etc).

  Poängen är att inte hamna i relativitetsfällan. Vi måste använda absoluta mått, även när det gäller utsläpp av växthusgaser. Pendeln verkar svänga över åt det hållet vilket är mycket hoppingivande.

  Att använda ny teknik är ju aldirg fel, men det är syftet som är fel när en hel värld drivs av en konsumtionbaserad ekonomisk modell som leder till att det absoluta mängden insatstvaror hela tiden ökar ÄVEN om vi per definition blir efffektivare.

  En liknelse: När bränslet i tanken är slut så är den slut. Spelar ingen roll att du haft den senaste bilen med senaste tekniken och kört med den lägsta bränsleförbrukningen hittills. Tricket är ju att få bränslet att räcka så länge som möjligt SAMTIDGT som man bara kör så långt man BEHÖVER - inte KAN.

  Så för att föra diskussionen vidare på ett område där vi förhoppningsvis är överrens: Hur anser DU att vi kan minska den ABSOLUTA användningen av naturresurser?

  SvaraRadera
 4. Jag anser inte att vi ska "minska den absoluta användningen av naturresurser". Det är termen "absolut användning" som leder tankarna fel. Vi använder ingentingpå något absolut sätt.

  Resurserna försvinner ju inte. Vad vi gör är att vi omvandlar dem från ett tillstånd till ett annat. Det är vårt användande.

  Ett träd huggs ner och blir plankor. En bit berg blev grus till en väg. Berget försvann visserligen, men å andra sidan uppstod vägen. Vi har ju inte förbrukat något, i ordets egentliga mening. Vi har bara flyttat runt lite materia.

  Vad vi däremot har skapat är en bättre livsmiljö för oss. Vägen möjliggör transporter vilket möjliggör arbetsdelning vilket möjliggör friskhet.

  Ibland när vi omskapar tingen så skapar vi tvärtom en sämre livsmiljö för oss. Tungmetaller, sotpartiklar, ofullständig förbränning osv. Det ska vi naturligtvis försöka undvika.

  Men det finns inget fel i att krossa en bit berg och skapa en väg eller ett betonghus, så länge vi lever längre, bättre och friskare av det. Och vi berövar ju inte människor i andra delar av världen den möjligheten genom vårt användande heller. Tvärtom ökar vårt välstånd möjligheten att andra ska bli välmående.

  Vad som däremot är fel är ett naturtillstånd där 70% av barnen dör innan vuxen ålder, och där 5% av alla förlossningar innebär döden för barnet eller modern eller bägge, och där den förväntade livslängden är runt 40-50 år. Ett liv i ständig brist på mat och medicin.

  Och vad som också är fel är politik som förbjuder eller hindrar människor från att flytta vart de vill på jorden, och som förbjuder eller hindrar dem att samarbeta frivilligt.

  I och med att vi är välmående finns det potential att även andra kan bli det. Men ofrihetens politik sätter upp hinder för att välståndet ska spridas.

  SvaraRadera
 5. "Det åtgår mindre resurser att stoppa en köttbulle i magen på dig än på en människa på stenåldersnivå. "

  ???

  I vilken sagobok läste du det?

  SvaraRadera
 6. Sagobok?

  Börja med köttet: Jämför resursåtgången för ett storskaligt jordbruk med resursåtgången för ett jaktlag med primitiva vapen. Ser ut som om det storskaliga jordbruket är mycket mer krävande?

  Men, dividera nu de spenderade resurserna (och glöm inte de arbetade timmarna) med antalet kilogram producerat kött. Då blir resultatet ett annat, eller hur?

  Det storskaliga ser oftast mer energikrävande ut, när man betraktar totalen. MEN det är ju bara för att man där har samlat produktionen åt en hel massa människor. Människor som annars hade fått förbruka betydligt fler resurser, fast var och en för sig.

  Detsamma gäller beredningen. Stordriften tar vara på spillet mer effektivt. För den stora livsmedelsproducenten är betydligt mer lönsamt att tillverka köttbullar på det lilla skav som i det mindre hushållet hade slängts. Vilket i slutändan leder till minskad resursåtgång.

  Detsamma gäller sedan transporten. Det åtgår mindre energi per köttbulle att frakta med lastbil, än den samlade energi som landets samtliga jaktlag hade fått uppbåda för att släpa hem köttet. Återigen: räkna resursåtgången _per köttbulle_.

  Och slutligen tillagningen. Den knappa kilowattimmen som krävs för att steka en panna med köttbullar tillverkas och fraktas i form av elström bteydligt renare och mer energieffektivt än vad motsvarande energi skulle kosta i form av ved i en öppen eld.

  Vi luras att betrakta modern stordrift som resursslukande, eftersom vi där ser den aggregerade resursåtgången; men glömmer då att den resursåtgången föder en population som är många gånger större vad stenåldersmänniskan klarade av att föda.

  Hade vår köttbulle varit lika dyr i resursåtgång som stenåldersmänniskans, så hade inte så många kunnat överleva som idag. Vi hade t ex inte kunnat ge dem mat som ägnar år åt att utbilda sig till läkare eller att forska fram bot för våra sjukdomar.

  Det är åtgången per köttbulle, per människa, som räknas. Inte totalen.

  SvaraRadera