tisdag 26 maj 2009

Miljö versus politik

Mycket bra inlägg av HAX som sammanfattar det hela:

Ju mer politisk styrning, desto mer miljöförstöring; ju mer ekonomisk frihet, desto mindre miljöförstöring. Se på omvärlden. Och nej, svagt ägarskydd som tillåter att vissa bedriver rovdrift på andras bekostnad är inte stor ekonomisk frihet.

Ägande ger långsiktighet: de mest skövlade områdena har de svagaste ägarskydden. Som t ex Brasiliansk regnskog eller världshaven. Men det som folk äger behandlar de försiktigt.

Politiker styrs av trender, som hindrar dem från att ta itu med konkreta hot här och nu: stigande havsnivåer (som inte steg), smältande is (som är tjockare och större än på länge), och stigande temperatur (vars stigning har mattats av och aldrig varit onormal) påstås bero på mänskligt utsläpp av koldioxid (vilket inte är speciellt troligt eller bevisat).

Ett förmodat och inte särskilt troligt hot, där det är högst osäkert om de föreslagna åtgärderna hjälper. Detta står på den politiska dagordningen.

Samtidigt DÖR folk på grund av för lite elektricitet och industrialisering. Vilket i sin tur beror på för lite lagstyre, för lite demokrati, för lite skydd av folks frihet och för mycket maktfullkomlighet, korruption och diktatur.

Vilket BORDE stå på dagordningen?

Industrialisering och tillväxt minskar resursslöseriet. För att en stenåldersfamilj ska få en varm köttbulle i magen åtgår det mycket mer energi och släpps ut mycket mer av allt (inte minst sotpartiklar) än för en familj i ett industrialiserat land. Vilkens livsstil är mest hållbar för jorden?

2 kommentarer:

  1. http://www.warwickhughes.com/climate/fos_sfp.htm

    SvaraRadera
  2. http://newsmill.se/artikel/2009/05/30/marknaden-battre-miljon-fn?c=y#comment-form

    SvaraRadera