måndag 18 maj 2009

Hellre invandrare än utvandrare

Att folk vill flytta till ett land för att bo där är enormt smickrande för det landet. Särskilt ett glesbefolkat litet land som Sverige behöver varenda medborgare vi kan få tag i.

Öppna upp. Gör det enkelt att få uppehålls- och arbetstillstånd. Eller: inte ska man väl behöva ha tillstånd för att få lov att arbeta? Ett enkelt skattekonto räcker väl?

Mises Daily skriver om problemet med den minskade invandringen till USA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar